ข่าวและกิจกรรม

0
05

หยกพิรารักษ์

มกราคม 22, 2016 / by / 0 Comment

พิธีเปิด การฝึกทักษะการพยาบาลในการจัดการภัยพิบัติและอุบัติภัยหมู่ (หยกพิรารักษ์) โดยนักเรียนชั้นปีที่ ๔ ในวันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ร๑พัน๑รอ.        

READ MORE

0
CSC_0089

ประเมินคุณภาพ ยศ.ทบ.

มกราคม 22, 2016 / by / 0 Comment

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ยศ.ทบ.ในวันที่ ๒๑-๒๒ม.ค.๒๕๕๙ โดย พล.ต.อภิวัฒน์ สุขใจ ที่ปรึกษาด้านการฝึกและศึกษา ยศ.ทบ.            

READ MORE

0
16

กิจกรรมวันกองทัพบก ปี 2559

มกราคม 22, 2016 / by / 0 Comment

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ ๔ ร่วมกิจกรรมวันกองทัพบก ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ

READ MORE

0
DSC_0140

เจ้ากรมแพทย์ตรวจเยี่ยม

ธันวาคม 28, 2015 / by / 0 Comment

เจ้ากรมแพทย์ทหารบกและคณะฯ ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพและการเป็นอยู่ของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก วันที่ 25 ธันวาคม 2558

READ MORE
เกร็ดน่าสนใจของวิทยาลัย
photo20_a

พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล

สิงหาคม 21, 2014 / by / 0 Comment

พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล  ที่จัดขึ้นสำหรับผู้ศึกษาวิชาชีพด้านการพยาบาล

READ MORE
home3

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีหลักสูตรอะไรบ้าง

สิงหาคม 21, 2014 / by / 0 Comment

นอกจากการผลิตพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง (๑ ๑/๒ ปี) แล้ว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

READ MORE