ข่าวและกิจกรรม
แนะแนว1

กิจกรรมแนะแนว นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 33

มิถุนายน 25, 2015 / by / 0 Comment

กองการปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประกอบอาชีพ

READ MORE
ข่าวกิจกรรม1

โครงการสร้างสุขเพื่อผู้รับบริการ ผ่านนาฏดุริยางคศิลป์

มิถุนายน 25, 2015 / by / 0 Comment

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วพบ. ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กศ.วพบ. จัดโครงการสร้างสุขเพื่อผู้รับบริการ ผ่านนาฏดุริยางคศิลป์

READ MORE
Untitled-2

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2558

มิถุนายน 10, 2015 / by / 0 Comment

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2558 โดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

READ MORE
เกร็ดน่าสนใจของวิทยาลัย
photo20_a

พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล

สิงหาคม 21, 2014 / by / 0 Comment

พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล  ที่จัดขึ้นสำหรับผู้ศึกษาวิชาชีพด้านการพยาบาล

READ MORE
home3

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีหลักสูตรอะไรบ้าง

สิงหาคม 21, 2014 / by / 0 Comment

นอกจากการผลิตพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง (๑ ๑/๒ ปี) แล้ว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

READ MORE