ข่าวและกิจกรรม

0
img_9217

โครงการสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ทบ.

ธันวาคม 21, 2016 / by / 0 Comment

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก #ร่วมจัดโครงการสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ทบ. ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00-16.30 น.

READ MORE

0
img_8488

กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พฤศจิกายน 22, 2016 / by / 0 Comment

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดงานรวมพลังแห่งความดี "กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์" ในวันอังคารที่ 22 พฤษจิกายน 2559 เวลา 08.00น. ณ หน้าเสาธง อาคารสโมสรนักเรียน วพบ.

READ MORE

0
img_8312

พิธีแสดงความยินดีและประดับเครื่องหมายยศ

พฤศจิกายน 14, 2016 / by / 0 Comment

พิธีแสดงความยินดีและประดับเครื่องหมายยศ   1.แสดงความยินดี พันเอกหญิง อรวรรณ จุลวงษ์ เลื่อนตำแหน่งเป็น รองผู้อำนวยการกองการปกครองวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และ 2.ประดับยศ ว่าที่ พันเอกหญิง อายุพร ประสิทธิเวชชากูร 3.ประดับยศ ว่าที่ พันเอกหญิง กุนนที นวลสุวรรณ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมกองอำนวยการ ชั้น2 เวลา 09.09 ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

READ MORE

0
img_6490

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผอ.วพบ.

ตุลาคม 03, 2016 / by / 0 Comment

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสโมสร ชั้ัน ๓

READ MORE
เกร็ดน่าสนใจของวิทยาลัย
photo20_a

พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล

สิงหาคม 21, 2014 / by / 0 Comment

พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล  ที่จัดขึ้นสำหรับผู้ศึกษาวิชาชีพด้านการพยาบาล

READ MORE
home3

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีหลักสูตรอะไรบ้าง

สิงหาคม 21, 2014 / by / 0 Comment

นอกจากการผลิตพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง (๑ ๑/๒ ปี) แล้ว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

READ MORE