ข่าวและกิจกรรม

0

รับ-ส่ง หน้าที่ วพบ.

ตุลาคม 24, 2018 / by / 0 Comment

พลตรีหญิงอังคณา สุเมธสิทธิกุล ส่งมอบการบังคับบัญชา และส่งมอบหน้าที่ ให้ พันเอก หญิง อัจฉรา อุไรเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ท่านใหม่) ในวันที่ 28 กันยายน 2561 ชมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

READ MORE

0

วิชาการ15-17 ส.ค.61

สิงหาคม 30, 2018 / by / 0 Comment

การจัดประชุมวิชาการประจำปีวิทยาลัยพยาบาลกองทัพ เรื่อง พยาบาลพันธุ์ใหม่ ก้าวไปอย่างชาญฉลาด วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดประชุมวิชาการ ในวันที่15-17 สิงหาคม 2561 เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ณ อา […]

READ MORE

0

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

สิงหาคม 29, 2018 / by / 0 Comment

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ผู้มีอุปการคุณและ คนดีศรี วพบ.ในวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ชมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

READ MORE

0

วันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

สิงหาคม 29, 2018 / by / 0 Comment

พิธีสงฆ์และปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบ 55ปี 15 ส.ค.61   ชมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

READ MORE
ประชุมวิชาการ

วันสถาปนา วพบ. ครบรอบปีที่ ๕๕ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕-๑๗ ส.ค. ๖๑

กรกฎาคม 05, 2018 / by / 0 Comment

แบบฟอร์มรายละเอียดการประกวดและจัดแสดงผลงานวิชาการ ในวันสถาปนา วพบ. ครบรอบปีที่ ๕๕ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕-๑๗ ส.ค. ๖๑ แบบฟอร์มและคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อเสนอรับรางวัล ศิษย์เก่า วพบ. ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 25 […]

READ MORE

เอกสารประชุมวิชาการประจำปี 2560

สิงหาคม 09, 2017 / by / 0 Comment

   เอกสารประชุมวิชาการประจำปี 2560 เอกสารวันที่ 24 ส.ค.60 ♦ การคิดบวกกับสุขภาวะ อาหารกับกลไกของร่างกายที่พยาบาลควรรู้ โดย ดร.เอกราชฯ ♦ เรื่องดีๆที่อยากเล่า โดย พล.ต.หญิ […]

READ MORE