ข่าวและกิจกรรม
IMG_5960

รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ตรวจร่างกาย ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พฤษภาคม 19, 2017 / by / 0 Comment

รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ตรวจร่างกาย ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐    

READ MORE

0
IMG_5483

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีกตัญญูกตเวทิตา นรพ.รุ่นที่ 50

พฤษภาคม 09, 2017 / by / 0 Comment

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีกตัญญูกตเวทิตา นักเรีนพยาบาลกองทัพบก ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 50 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

READ MORE

0
IMG_4998

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า ตรวจเยี่ยม วพบ.

พฤษภาคม 09, 2017 / by / 0 Comment

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า พลโท สายัณห์ สวัสดิ์ศรี และคณะตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

READ MORE

0
Picture 138

พิธีมอบประกาศนียบัตร นทน.เวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 8

พฤษภาคม 09, 2017 / by / 0 Comment

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 8 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ อาคารสโมสร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

READ MORE
เกร็ดน่าสนใจของวิทยาลัย
photo20_a

พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล

สิงหาคม 21, 2014 / by / 0 Comment

พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล  ที่จัดขึ้นสำหรับผู้ศึกษาวิชาชีพด้านการพยาบาล

READ MORE
home3

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีหลักสูตรอะไรบ้าง

สิงหาคม 21, 2014 / by / 0 Comment

นอกจากการผลิตพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง (๑ ๑/๒ ปี) แล้ว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

READ MORE