ข่าวและกิจกรรม

0

การฝึกปฏิบัติการ”หยกพิรารักษ์”

มกราคม 24, 2018 / by / 0 Comment

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ฝึกปฏิบัติการ”หยกพิรารักษ์” โดยนักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่4 รุ่นที่ 51 ในวันที่ 22-26 มกราคม 2561                           ชมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

READ MORE

0

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”ความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน”

มกราคม 05, 2018 / by / 0 Comment

คณาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน” ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ สวนพญาไท […]

READ MORE

0

กิจกรรมวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พฤศจิกายน 16, 2017 / by / 0 Comment

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกิจกรรมวันนิทรรศการวิชาการ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระหว่าง วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 ชมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

READ MORE

0

กิจกรรม Research Conference Simulation

ตุลาคม 25, 2017 / by / 0 Comment

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดกิจกรรม Research Conference Simulation สำหรับ นรพ.ขั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 51 ในวันที่ 20 ต.ค. 2560 ณ ห้องประชุมดอกปีป อาคารกองการศึกษา วพบ. โดย พล.ต.หญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล ผอ. […]

READ MORE
เกร็ดน่าสนใจของวิทยาลัย

พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล

สิงหาคม 21, 2014 / by / 0 Comment

พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล  ที่จัดขึ้นสำหรับผู้ศึกษาวิชาชีพด้านการพยาบาล

READ MORE

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีหลักสูตรอะไรบ้าง

สิงหาคม 21, 2014 / by / 0 Comment

นอกจากการผลิตพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง (๑ ๑/๒ ปี) แล้ว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

READ MORE