ข่าวและกิจกรรม

0

กิจกรรมวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พฤศจิกายน 16, 2017 / by / 0 Comment

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกิจกรรมวันนิทรรศการวิชาการ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระหว่าง วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 ชมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

READ MORE

0

กิจกรรม Research Conference Simulation

ตุลาคม 25, 2017 / by / 0 Comment

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดกิจกรรม Research Conference Simulation สำหรับ นรพ.ขั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 51 ในวันที่ 20 ต.ค. 2560 ณ ห้องประชุมดอกปีป อาคารกองการศึกษา วพบ. โดย พล.ต.หญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล ผอ. […]

READ MORE

0

รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 14

ตุลาคม 17, 2017 / by / 0 Comment

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ใบสมัครออนไลน์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 14

READ MORE

0

พิิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.วพบ.

ตุลาคม 04, 2017 / by / 0 Comment

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และมอบการบังคับบัญชาหน่วย ในวันที่ 28 กันยายน 2560   ชมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

READ MORE
เกร็ดน่าสนใจของวิทยาลัย

พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล

สิงหาคม 21, 2014 / by / 0 Comment

พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล  ที่จัดขึ้นสำหรับผู้ศึกษาวิชาชีพด้านการพยาบาล

READ MORE

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีหลักสูตรอะไรบ้าง

สิงหาคม 21, 2014 / by / 0 Comment

นอกจากการผลิตพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง (๑ ๑/๒ ปี) แล้ว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

READ MORE