ข่าวและกิจกรรม

0
IMG_3086

วันประกาศปณิธาน

มีนาคม 21, 2017 / by / 0 Comment

กิจกรรมวันประกาศปณิธาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมุ่งสู่ วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม สามัคคี ซื่อสัตย์ เอื้ออาทร โดย พลตรีหญิง เบณจมาศ บุญรับพายัพ ผอ.วพบ.ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ อารคารกองการศึกษา ชั้น7

READ MORE

0
IMG_2459

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน

มีนาคม 20, 2017 / by / 0 Comment

อบรมการฝึกปฏิบัติการประชุมเชิงประฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพบก รุ่นที่ 12 ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2560

READ MORE

0
IMG_2399

ประชุมมสภา วพบ.ครั้งที่ 1/2560

มีนาคม 20, 2017 / by / 0 Comment

พลโท ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานการประชุมมสภา วพบ.ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา13.30 น. ณห้องประชุมชั้น 2 กอ.

READ MORE

0
S__16056372

ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติงาน วิชา วทฉป 412

มีนาคม 20, 2017 / by / 0 Comment

พลตรีหญิง เบญจมาศ บุญรับพายัพ ผอ.วพบ. และคณะอาจารย์ วพบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติงาน วิชา วทฉป 412 ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด สำหรับ นรพ.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 50 ณ แหล่งฝึก รพ.อานันทมหิดล จว.ลพบุรี และ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี ในวันที่ 6 ก.พ. 60 และ 7-8 ก.พ. 60

READ MORE
เกร็ดน่าสนใจของวิทยาลัย
photo20_a

พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล

สิงหาคม 21, 2014 / by / 0 Comment

พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล  ที่จัดขึ้นสำหรับผู้ศึกษาวิชาชีพด้านการพยาบาล

READ MORE
home3

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีหลักสูตรอะไรบ้าง

สิงหาคม 21, 2014 / by / 0 Comment

นอกจากการผลิตพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง (๑ ๑/๒ ปี) แล้ว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

READ MORE