ข่าวและกิจกรรม
DSC_0011

พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

กรกฎาคม 29, 2015 / by / 0 Comment

       พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทรงพระชนมายุ ๖๓ พรรษา และการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพิธีการชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดย มีเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธาน    

READ MORE
111

พิธีมอบหมวกและประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๓๓

กรกฎาคม 24, 2015 / by / 0 Comment

วันที่ ๒๔ ก.ค.๕๘ ณ อาคารเรียนและห้องปฎิบัติการ กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดย เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานมอบ  

READ MORE
แนะแนว1

กิจกรรมแนะแนว นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 33

มิถุนายน 25, 2015 / by / 0 Comment

กองการปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประกอบอาชีพ

READ MORE
ข่าวกิจกรรม1

โครงการสร้างสุขเพื่อผู้รับบริการ ผ่านนาฏดุริยางคศิลป์

มิถุนายน 25, 2015 / by / 0 Comment

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วพบ. ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กศ.วพบ. จัดโครงการสร้างสุขเพื่อผู้รับบริการ ผ่านนาฏดุริยางคศิลป์

READ MORE
เกร็ดน่าสนใจของวิทยาลัย
photo20_a

พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล

สิงหาคม 21, 2014 / by / 0 Comment

พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล  ที่จัดขึ้นสำหรับผู้ศึกษาวิชาชีพด้านการพยาบาล

READ MORE
home3

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีหลักสูตรอะไรบ้าง

สิงหาคม 21, 2014 / by / 0 Comment

นอกจากการผลิตพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง (๑ ๑/๒ ปี) แล้ว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

READ MORE