ข่าวและกิจกรรม

0
img_6490

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผอ.วพบ.

ตุลาคม 03, 2016 / by / 0 Comment

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสโมสร ชั้ัน ๓

READ MORE

0
DSC_0221

การประชุมวิชาการเครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษา

สิงหาคม 22, 2016 / by / 0 Comment

การประชุมวิชาการเครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง"วิถีเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21" ในวันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช อาคารมงกุฎเวชวิทยา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า    

READ MORE

0
14045720_1125106540910655_212342023854305970_n

วันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

สิงหาคม 22, 2016 / by / 0 Comment

พิธีสงฆ์และประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับโล่รางวัลศิษย์เก่า เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบปีที่ 53 โดยพลโท ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ประธานในพิธี ณ อาคารกองการศึกษา ชั้น7

READ MORE

0
Picture 043

เปิดการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

สิงหาคม 11, 2016 / by / 0 Comment

เปิดการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 โดย พลโท ประสงค์ ล้อมทอง เปิดพิธี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ อาคารกองการศึกษา ชั้น 7

READ MORE
เกร็ดน่าสนใจของวิทยาลัย
photo20_a

พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล

สิงหาคม 21, 2014 / by / 0 Comment

พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล  ที่จัดขึ้นสำหรับผู้ศึกษาวิชาชีพด้านการพยาบาล

READ MORE
home3

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีหลักสูตรอะไรบ้าง

สิงหาคม 21, 2014 / by / 0 Comment

นอกจากการผลิตพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง (๑ ๑/๒ ปี) แล้ว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

READ MORE