ข่าวและกิจกรรม

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

มกราคม 13, 2020 / by / 0 Comment

คณาจารย์และนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ทำเนียบรัฐบาล กองบัญชาการกองทัพไทย และ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ในวันที่ ๑๑ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓

READ MORE

ผอ.ศพม.และคณะ ตรวจเยี่ยม วพบ.

พฤศจิกายน 29, 2019 / by / 0 Comment

พล.ท. ชาญชัย  ติกขะปัญโญ ผอ.ศพม.และคณะ ตรวจเยี่ยม วพบ. ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๔๐๐ น.

READ MORE
ประชุมวิชาการ

วารสารพยาบาลทหารบก

พฤศจิกายน 18, 2019 / by / 0 Comment

Journal of The Royal Thai Army Nurses https://www.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN วารสารพยาบาลทหารบก  เป็นวารสารวิชาการและการวิจัย ของสมาคมพยาบาลทหารบก  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เผยแพร่ควา […]

READ MORE

วันสถาปนา วพบ. ครบรอบปีที่ ๕๕ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕-๑๗ ส.ค. ๖๑

กรกฎาคม 05, 2018 / by / 0 Comment

แบบฟอร์มรายละเอียดการประกวดและจัดแสดงผลงานวิชาการ ในวันสถาปนา วพบ. ครบรอบปีที่ ๕๕ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕-๑๗ ส.ค. ๖๑ แบบฟอร์มและคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อเสนอรับรางวัล ศิษย์เก่า วพบ. ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 25 […]

READ MORE