ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีสวดพุทธมนต์ เพื่อถวายถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 3 ธันวาคม 256…