หมวดหมู่: กิจกรรม วพบ.

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับกองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าของนักเรียนพยาบาล และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล

วันที่ 26 มิ.ย.66วิทยาลัยพยาบา…

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับ กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 17

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับ…

นรพ.ชั้นปีที่ 2 รุ่น 58 ได้จัดงานนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายและศิลปะประดิษฐ์ Summer party & life is art, live your in color ณ ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กองการปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

จากการเรียนรู้…สู่นิทรรศ…