หมวดหมู่: กิจกรรมหลัก

นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 57 และ คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ Korea Armed Forces Nursing Academy เมืองเเดจอน ประเทศเกาหลีใต้

นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 3 รุ่น…

นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมโครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑-๓ ก.ย. ๖๖

นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลก…