กำลังพล และนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกิจกรรมกล่าวถวายสดุดี และร้องเพลง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“ลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งท…

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบ…