พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้มอบหมายให้พลตรีรังษี ธีระศิลป์ เป็นผู้แทน เพื่อแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก แก่ พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร. สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2…

ขอแสดงความยินดีกับ พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สายสมร เฉลยกิตติ ที่ได้รับ โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ พลตรีหญิง และดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพ…

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น โดยคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ วพบ.

กิจกรรมมอบเกียรติบัต…