โดยมี พลตรีหญิงมยุรี สิริสัมพันธ์์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ผู้บริหารและคณาจารย์ วัตถุไม่ทราบชนิดให้การต้อนรับและนำชมการดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

p3

 

p2