วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอแสดงความยินดีกับ พ.อ.หญิง ผศ. ดร.สายสมร เฉลยกิตติ เนื่องในโอกาศได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอแสดงความยินดีกับ พ.อ.หญิง ผศ. รังสินี พูลเพิ่มเนื่องในโอกาศได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการ กองการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก