คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วพบ. ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กศ.วพบ. จัดโครงการสร้างสุขเพื่อผู้รับบริการ ผ่านนาฏดุริยางคศิลป์ณ แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันที่ 24 มิถุนายน 58. ซึ่งเป็นการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยกับการเรียนการสอน

 

รูปข่าวกิจกรรม2