ผสน.วพบ.

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

ลำดับวันที่รายการ
5230/8/2566จัดซื้อวัสดุการจัดทำบัตร รปภ. ให้ กับ กำลังพล วพบ. รวมถึง นรพ., นรช., และ นทน., ทุกหลักสูตร จำนวน ๓ รายการ
5330/8/2566จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงประปา วพบ. จำนวน 18 รายการ
5430/8/2566จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ ประจำหน่วย รวม 19 รายการ
5128/8/2566จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สนับสนุนโครงการประชุมวิชาการครบรอบปีที่ ๖๐ วพบ. จำนวน ๑๕ รายการ
4824/8/2566จัดซื้อวัสดุทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำอาคาร วพบ. จำนวน 5 รายการ
5024/8/2566จ้างทำ Backdrop พร้อมโครงการอลูมิเนียม โครงการประชาสัมพันธ์ วพบ.
4915/8/2566จ้างจัดตกแต่งสถานที่และจ้างดำเนินการประกอบพิธีทางศาสนา โครงการวันคล้ายวันสถาปนา วพบ. ครบรอบ 60 ปี ประจำปี พ.ศ.2566
4815/8/2566จ้างปรนนิบัติดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครื่อข่าย Firewall พร้อม Fortigate Software ticense จำนวน 1 งาน
4511/8/2566จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการวันคล้ายวันสถาปนา วพบ. ครบรอบปีที่ 60 ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน
4711/8/2566จ้างทำกระเป๋าไนล่อน พร้อมปักโลโก้ โครงการวันคล้ายวันสถาปนา วพบ. ครบรอบปีที่ 60 ประจำปี พ.ศ. 2566