พิธีปัจฉิมนิเทศ และกล่าวให้โอวาท แก่นายทหารนักเรียน หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 10

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 08.…

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และจัดสร้างหอเกียรติประวัติ(Hall of Frame) เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ พี่ เพื่…