พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร. สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทลัยพยาบาลกองทัพบก ได้รับรางวัล “นิสิตเก่าดีเด่น” สาขาการศึกษาพยาบาลผู้บริหารการศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ พ…

ประชาสัมพันธ์สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนพยาบาล รุ่นที่ 59 และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์สำหรับก…