หมวดหมู่: ข่าวและกิจกรรม

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอแสดงความยินดีแด่พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลต้นแบบดีเด่น ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างองค์กรปลอดบุหรี่

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพ…