ข่าวและกิจกรรม

ผอ.วพบ.และคณะผู้บริหาร วพบ.เข้าร่วมพิธีตักบาตรฝ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร