ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

  • เปิดรับสมัครแล้ว –

🔉 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 59 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2564 – 22 เม.ย. 2565 และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2564 – 3 มิ.ย. 2565
สมัครที่เว็บไซต์ : www.rtanc.com

ศึกษาระเบียบและวิธีการรับสมัครฯ ได้ทาง www.rtanc.ac.th
หรือ โทร 0-2763-3557 (ในเวลาราชการ), 0-2763-4232 (นอกเวลาราชการ)