เอกสารเกี่ยวกับการทำสัญญา นรพ. ประเภท ทุนส่วนตัวและทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก(เพิ่มเติมฉบับที่ 3)