เอกสารรายละเอียดการตรวจร่างกาย สำหรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายฯ(เพิ่มเติม ฉบับที่2)