เอกสารรายละเอียดการตรวจร่างกาย สำหรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายฯ