ตรวจเยี่ยมรายวิชา วทฉป 409 การปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563

พ.อ.หญิง ผศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ รอง ผอ.วพบ.และคณะ ตรวจเยี่ยมรายวิชา วทฉป 409 การปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน เมื่อวันที่ 4-5 พ.ย. 63 ณ จ.นครปฐม