กิจกรรมภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ปีการศึกษา 2562