กิจกรรมภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ปีการศึกษา 2561