วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาลรุ่นที่ 16

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

Download และ สมัครได้ที่นี่

สมัครออนไลน

หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ บพ16

หนังสือยินยอมจาก ผู้บังคับบัญชา


ส่งหลักฐานการโอนเงินสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล ทาง [email protected] เท่านั้น