กองการปกครอง พ.อ.(พิเศษ) หญิง จันทนา   กมลศิลป์  ผู้อำนวยการกองการปกครอง
 พ.อ.หญิง อรวรรณ   จุลวงษ์  รองผู้อำนวยการกองการปกครอง
 พ.ท.หญิง แพนนี่   ตรีวิเชียร
 พ.ท.หญิง เสาวณีย์   ทวีวานิชย์
 ร.อ.หญิง จงสฤษฎ์   มั่นศิลป์

 

กิจกรรมกกองการปกครอง

ค่านิยม ๑๒ ประการ New
คุณลักษณะผู้นำทางทหาร ๑๔ ประการ New
การเลือกตั้งนักเรียนปกครองผ่านระบบออนไลน์ New
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมน้อมรำลึกบูชาครู “แด่ครูด้วยดวงใจ ๒๕๖๑” เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
กิจกรรม “ครอบครัว วพบ. สุขสันต์ วันสงกรานต์ ๒๕๖๑” ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑