กองการปกครอง

กิจกรรมกองการปกครอง

ค่านิยม ๑๒ ประการ New
คุณลักษณะผู้นำทางทหาร ๑๔ ประการ New
การเลือกตั้งนักเรียนปกครองผ่านระบบออนไลน์ New
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมน้อมรำลึกบูชาครู “แด่ครูด้วยดวงใจ ๒๕๖๑” เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
กิจกรรม “ครอบครัว วพบ. สุขสันต์ วันสงกรานต์ ๒๕๖๑” ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑