กิจกรรม บำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วพบ. สุขสันต์ วันสงกรานต์ ๒๕๖๒

กิจกรรม “วพบ. สุขสันต์ วันสงกรานต์ 2562”  วันที่ 10 เม.ย. 62 ณ ห้องคัทริน ชั้น 1 อาคาร กปค. วพบ. เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงามแสดงออกถึงขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย เป็นการปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย และการแสดงออกถึงความเป็นไทย กิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคคลและครอบครัวในการเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุข เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยการใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี ประเพณีสงกรานต์ จึงเป็นประเพณีที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

น้อมรำลึกพระคุณครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

คกก.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “น้อมรำลึกพระคุณครู ประจำปี ๒๕๖๒” ในวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๒  เวลา ๐๙๐๐-๑๔๐๐ ณ ห้องประชุมนิรันดร์วิชย์ วพม. โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐๐ นาย

กิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วพบ.ได้ จัดกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธ.ค. ๖๑   ในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑  โดยประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจัดแสดงนิทรรศการน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วพบ. ร่วมใจสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง “วพบ. ร่วมใจสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง” ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๑ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร กศ.วพบ. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นรพ.ชั้นปีที่ ๒-๔ จำนวน ๒๖๖ นาย นรช.รุ่นที่ ๓๗ จำนวน ๘๐ นาย อาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง วพบ. จำนวน ๔๒ นาย รวมทั้งสิ้น ๓๘๘ นาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น