ผลงานวิชาการ

รายชื่อบทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกประจำปี
2560-2562

การดูแลข้ามวัฒนธรรมในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การพัฒนาวิชาชีพพยาบาล : การพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล

จิตตปัญญาศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมการบริการพยาบาล

สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ : บทบาทที่สำคัญของพยาบาล

การล้างจมูกกับโรคไซนัสอักเสบ…คุณรู้จักดีแล้ว…หรือยัง?

การปฏิบัติการพยาบาลสู่การวิจัย

พยาบาลกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

กะลายางยืด : นวัตกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง

สุขภาพทางเลือกกับมุมมองในการพิจารณาเลือกใช้ที่ไม่ควรมองข้าม

บทบาทพยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามความเชื่อทางศาสนา

ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ : บัญญัติ 10 ประการของผู้นำทางการพยาบาล

ผู้นำ : ในยุคการเปลี่ยนแปลง

องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา ทางเลือกใหม่ของการบริหารการศึกษา

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง : สิ่งที่ท้าทายผู้นำทางการพยาบาล

การสร้างทักษะสุขภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่ทักษะชีวิต : ความท้าทายการสอนสุขศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นไทย

ความปลอดภัยของผู้ป่วยกับคุณภาพบริการพยาบาล

การพัฒนาบันไดวิชาชีพทางการพยาบาล

บทบาทพยาบาลเพื่อลดการมารักษาล่าช้าของผู้ป่วย กลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน

พยาบาลสารสนเทศ

วิถีทางสร้างสุขสำหรับนักเรียนพยาบาล

หัวใจห้องบนสั่นพริ้วในผู้ป่วยอาการหนัก

การรักษาด้วยการลดอุณหภูมิของร่างกายในผู้ป่วยหลังหัวใจหยุดเต้น

การออกกำลังกายในระยะตั้งครรภ์

รูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อนำองค์กรสู่วิสัยทัศน์

การให้การปรึกษาทางสุขภาพกับชายรักเพศเดียวกัน

การวางแผนพัฒนาผู้นำทางการพยาบาลในอนาคต

ความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา : แนวทางการบรรเทาความเหนื่อยล้า

การดูแลผู้ป่วยที่เป็นนิ้วล็อก

ตราบาปจากโรคเอดส์ ตัวอย่างความเจ็บป่วยทางสังคม

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน

ความฉลาดทางสุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *