วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครบุคลพลเรือนทั้งชาย-หญิง เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก

วันที่ 13 ธ.ค. 65 นี้ วิทยาลัย…

การประกวดผลงานสร้างสรรค์ จากการชมภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ “เส้นทางเกียรติยศ” และ พระมหาชนก แก่นักเรียนและบุคลากร ภายใต้โครงการสร้างเสริมอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดกิจก…

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมผู้บังคับบัญชา และคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมแสดงความยินดีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่พยาบาลทหารบก รุ่นที่ 54 และ 55

พลโท วุฒิไชย อิศระ เจ้ากรมแพทย…