วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบปีที่ 58 เรื่อง “พลิกโฉมพยาบาลไทย: วิถีก้าวใหม่บริการพยาบาลในสถานการณ์ COVID-19”

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพ…

ขอแสดงความยินดีกับ พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สายสมร เฉลยกิตติ ที่ได้รับ โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ พลตรีหญิง และดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพ…

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น โดยคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ วพบ.

กิจกรรมมอบเกียรติบัต…

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 58(เพิ่มเติม ฉบับที่ 4)

เอกสารเกี่ยวกับการทำ…

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่น 40 ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ที่ผ่านการ…