ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีสวดพุทธมนต์ เพื่อถวายถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 3 ธันวาคม 256…

พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร. สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทลัยพยาบาลกองทัพบก ได้รับรางวัล “นิสิตเก่าดีเด่น” สาขาการศึกษาพยาบาลผู้บริหารการศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ พ…

ประชาสัมพันธ์สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนพยาบาล รุ่นที่ 59 และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์สำหรับก…