พิธีมอบหมวกพยาบาลเป็นเสมือนหนึ่งประเพณีทางการพยาบาล  ที่จัดขึ้นสำหรับผู้ศึกษาวิชาชีพด้านการพยาบาล จัดขึ้นเสมือนเป็นการต้อนรับน้องใหม่ก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลหลังผ่านการศึกษาในชั้นปีที่ 1

photo21_a