วันที่ 2 พ.ย.65 เวลา 0830 -1200 น. ผอ.วพบ. ผอ.กศ.วพบ.และอจ.คณะตรวจเยี่ยมการฝึกฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นรพ.ปี 4 รุ่นที่ 56 ที่ออกฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน ณ. รพ.สต.ท่ากระชับ รพ.สต.บางระกำ รพ.สต.ห้วยตะโก้ จ.นครปฐม
ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ งานอนามัยโรงเรียนและตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของนักเรียนพยาบาลที่ออกฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชนและได้ให้คำแนะนำการฝึกปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ งานอนามัยโรงเรียนและตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของนักเรียนพยาบาลที่ออกฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชนและได้ให้คำแนะนำการฝึกปฏิบัติงาน