พลโท วุฒิไชย อิศระ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมผู้บังคับบัญชา และคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมแสดงความยินดีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่พยาบาลทหารบก รุ่นที่ 54 และ 55