เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๓ ต.ค. ๒๕๖๕)

กรมแพทย์ทหารบก จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ สวนโรมัน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า