นักเรียนพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปีและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล เข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อ
สานสัมพันธ์ พูดคุย ถามไถ่ทุกข์สุข “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”