“ลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป เหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง” กำลังพล และนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกิจกรรมกล่าวถวายสดุดี และร้องเพลง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕) ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก