เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สวนโรมัน โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า