วันที่ 31 ส.ค. 65 ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ได้จัดพิธีมอบรางวัลคนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า และประชุมวิชาการพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเมื่อโควิดเป็นโรคประจำถิ่น(In preparation for the endemic phase of Covid-19)” ณ ห้องประชุม พลตรีเรือ เล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรคชั้น 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ทั้งนี้ พล.ต.หญิง ดร. อมราภรณ์ หมีปาน อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้เข้าร่วมการรับรางวัลคนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า ด้านการศึกษาโดยมี พล.ต.หญิง รศ.ดร. สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล คณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมแสดงความยินดี