วันที่ 19 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบ 59 ปี โดยมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบพระราชวังพญาไท พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
พิธีสงฆ์และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์และศิษย์วพบบ.ที่ล่วงลับไป ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมีพลโทสุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติเป็นประธาน
นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้จัดพิธีพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ รางวัลคนดี ศรี วพบ.และรางวัลผู้มีอุปการคุณต่อ วพบ. ประจำปี ๒๕๖๕ และการนำเสนอผลงานคุณภาพทางการพยาบาล “Smart Army Nurse: Research and Innovation”โดย วพบ. และ โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก