วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ขอเชิญร่วมงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบปีที่ 59 ในวันที่ 19 ส.ค.65