วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

พลโทสุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 40 ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และพลตรีหญิง รศ. สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้มอบหมวกพยาบาล เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการสำเร็จการศึกษา และเป็นการเริ่มต้นการเป็นผู้ช่วยพยาบาลอย่างสมบูรณ์ในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยต่อไป