วันที่ 25 ก.ค.65

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.65 โดยข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกิจกรรมอิ่มบุญ ทำบุญตักบาตร พิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมลงนามถวายพระพร

แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า