วันที่ 26 ก.ค.65

กิจกรรมปฐมนิเทศ นรพ.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 59

โดย พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศ นรพ.ชั้นปีที่ 1 ในเรื่องการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ก่อนเปิดการศึกษา โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ชมรมผู้ปกครองฯ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแนะนำชมรม

กิจกรรมเสวนา ”ความสุขยังคงอยู่ แม้รู้ว่าห่างไกล” โดยผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนพยาบาล

ความสุข จะเกิดขึ้นได้ทุกที่ เมื่ออยู่ในที่เราสุขใจ ขอให้นร.ใหม่ ทุกท่านตั้งใจ ขยัน อดทน มีวินัย ให้เริ่มสร้างจิตนิสัยกันเลย เพราะจะทำให้ ทุกคนมีความสุขในทุกๆ วัน