วันที่ 26 ก.ค.65

พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

โดย พล.ท.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นได้นำกล่าวถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท