วันที่ 27 ก.ค.65

พลตรีหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสองพันเต้าเราห่วงใยกำลังพลและครอบครัวทหารบก CA breast We care โดย สมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมกับ กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกำลังพล และครอบครัวทหารบกที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป โดยพยาบาลทหารบกจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า

และในโอกาสนี้ท่านนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกได้กรุณาให้เกียรติเยี่ยมชมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก