วันที่ 26 ก.ค.65 เวลา 10.30 น.

พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ร่วมโครงการชมรมพยาบาลสี่เหล่า “สัญจรฝัน สร้างสรรค์สังคม 2565” ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยชมวีดิทัศน์ และห้องศูนย์การเรียนรู้ พร้อมมอบเงิน ของบริจาค และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอด