วันที่ 5 ก.ค.65 เวลา 09.30 น.

หน.คณะทำงานด้านกำลังพล, ผู้แทน กพ.ทบ., ผู้แทน สก.ทบ. และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย นขต.พบ. ได้แก่ วพบ., วพม., รพ.รร.6, สวพท. และ สพธ. ณ วพบ. โดยมี พล.ต.หญิง รศ.สายสมร เฉลยกิตติ ผอ.วพบ., พล.ต.สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม/.ผอ.รพ.รร.6, พล.ต.หญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา ผอ.สพธ. และ พล.ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผอ.สวพท. และคณะฯให้การต้อนรับ ในเรื่องที่สำคัญดังนี้

– รับทราบผลการดำเนินการตามนโยบายด้านกำลังพลของหน่วย

– การแก้ไขปัญหาหนี้สินกำลังพล การส่งเสริม การเพิ่มรายได้

– การส่งเสริมให้กำลังพลเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี/รับทราบผลการตรวจปี65

– การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่พักอาศัย โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยตามนโยบายผบ.ทบ.