วันที่ 29 มิ.ย.65 เวลา 14.00 น.

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

มอบโต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน 49 ชุด ให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เพื่อให้นักเรียนพยาบาล และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ได้ใช้ประโยชน์ สนับสนุนการเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน