วันที่ 16 มิ.ย.65

พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ผู้บริหาร และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามบัณฑิต รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานีโดยเข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารกองการพยาบาล ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยที่เป็นแหล่งฝึก และสัมภาษณ์บัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป และเข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24