วันที่ 1 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น.

📚 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 10 โดย พลโท ธารา พูนประชา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี

📚หลักสูตรดังกล่าว มีระยะเวลาศึกษา 18 สัปดาห์ มีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สาธารณสุข และเอกชน รวม 36 นาย