วันที่ 19 พ.ค.65

🤝 พล.ต.หญิงรศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมต้อนรับ Brigadier General Khin Aung Htun and delegates from Defense Services Medical Academy(DSMA) และคณะ

🇹🇭โดยคณะได้เยี่ยมชมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และหารือในความร่วมมือด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล🇲🇲