วันที่ 20 พ.ค.65 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของกรมแพทย์ทหารบก ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยมี พลโทสุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี

✨วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 55 และบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก จํานวน 76 นาย ซึ่งจะได้ไปปฏิบัติงานดูแลด้านสุขภาพของกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกต่อไป✨