วันที่ 5 พ.ค.65 พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นประธานในพิธีร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา และพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนพยาบาลทหารบก รุ่นที่ 55 ในโอกาสสำเร็จการศึกษา