วันที่ 27 เม.ย.65 เวลา 08.00-17.00 น.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดประชุมวิชาการ “พัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ” รูปแบบออนไลน์ CNEU 8 หน่วยคะแนน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างสรรผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจสามารถลงตีพิมพ์ผลงานในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และพยาบาลวิชาชีพเป็นจำนวนมาก